POLITYKA PRYWATNOŚCI

 Polityka prywatności naszego sklepu skierowana jest do Kupujących oraz innych użytkowników korzystających z sklepu internetowego ACBSKLEP pod adresem abcsklep.net.pl

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest firma S&U Auto Service Łukasz Usień prowadząca działalność w 33-100 Tarnów, ul. Krzyska 154B

2. Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

W tym celu należy napisać do wyznaczonego przez nas administratora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe:
adres e-mail: kontakt@abcsklep.net.pl,
adres pocztowy: S&U Auto Service Łukasz Usień 33-100 Tarnów, ul. Krzyska 154B

3. Pozyskiwanie danych osobowych

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas prowadzenia korespondencji we wspólnych sprawach związanych z profilem działalności Waszej i naszej firmy w tym z zapytaniami o oferowane produkty i ich dystrybucją lub uzyskaliśmy je z ogólnodostępnych źródeł np. Waszej strony internetowej, Waszych reklam lub akcji promocyjnych oraz przez prowadzenie sprzedaży na platformie Allegro.

4. Cel przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to potrzebne do nawiązania i podtrzymywania kontaktów z Twoją firmą w celu:

 • Nawiązania współpracy pomiędzy Twoją i naszą firmą
 • Kierowania wzajemnych zapytań i ofert w sprawie oferowanych produktów i usług
 • Zawierania i realizacji umów sprzedaży i świadczenia usług pomiędzy naszymi firmami
 • obsługi reklamacji w ramach realizacji umów sprzedaży i świadczenia usług
 • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie zgłaszając to naszemu administratorowi. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Dla celów określonych powyżej przetwarzamy następujące dane:

 • imię i nazwisko
 • nazwa i adres zamieszkania/zakładu pracy
 • numer telefonu
 • adres email

Podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec firmy w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez firmę; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
 • Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy:

 • Firmom kurierskim, tj. Poczcie Polskiej SA, firmie Zlapkuriera oraz firmie InPost

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez cały okres działalności naszej i Waszej firmy.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Nie przekazujemy Twoich danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Nie przetwarzamy Twoich danych osobowych automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa.